Vaasan Maalaustyö Reinisalo Oy

Över 50 år inom renoveringar

Begär offert ›

Fasadreno­veringar

Läs mer ›

Målningsar­beten

Läs mer ›

Lägenhets­renoveringar

Läs mer ›

Kök- och badrums­renoveringar

Läs mer ›

Vi är ett renoveringsföretag från Vasa genom hela Österbotten

Vår långa erfarenhet lovar kvalitet för både stora och små projekt. Vi agerar också som huvudentreprenör på större arbetsplatser

Vårt företag har varit verksamt inom byggbranschen i flera årtionden, utför fasadrenoveringar för bostadsföretag, målningsarbeten, inre renoveringar, tvättning och målning av tak för tegel- och plåttak. Våra kunder inkluderar också hushåll och företag, oavsett om det byggs nytt eller repareras befintligt byggnadsbestånd. 

Idag har Vaasan Maalaustyö Reinisalo Oy nya entreprenörer, som för fram företagets drivkraft: stark professionalitet och den mest omfattande erfarenheten på olika platser. Vi har våra egna, ungefär trettio anställda, och under hektiska tider även det dubbla. Vårt team arbetar sömlöst tillsammans med fasta händer, vilket också säkerställer ett smidigt flytande, högkvalitativt renoveringsarbete för din plats. 

Kvalitet, tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser har gjort vårt företag till en välkänd aktör i vår region i Vasa och även på andra platser i Österbotten. Vi erbjuder tjänster anpassade till dina behov, från de största projekten till enskilda lägenhetsrenoveringar.

Kontakta oss ›

Hushållsavdrag

Hushåll. Kom ihåg att ansöka om avdrag i dina skatter om du beställer renoveringstjänster från oss till ditt hem eller fritidsbostad. Information om att ansöka om och beloppet för hushållsavdraget finns på Skatteförvaltningens webbplats. 

Läs mer ›

Snabb kontakt

Lämna dina kontaktuppgifter, vi ringer dig så snart som möjligt!

Ring